Sorteringsguide

1. Blandat avfall (osorterat)

OBS! ej miljöfarligt- eller hushållsavfall

2. Brännbart

Frigolit, träspill, plastband, papperssäckar, väv, tapet, plaströr, cellplast, EPS, kartong, korksmulepapp, laminatskivor, linoleum, papper, plastburkar, pärmar, tejp, tjärpapp, täckpapp, tätskikssduk, wellpapp (ej PVC)

3. Deponi

Restmaterial som inte kan återvinnas eller energiutvinnas.
Isolering (ren) Gips (ren), Glas

4. Träavfall behandlat (ej tryckimpregnerat)

Formvirke (ej betongklumpar), limträ, masonit, plywood, spånskivor, målat trä

5. Trä obehandlat (rent trä)

6. Fyllnadsmassor

Oarmerad/ren betong (max 50×50 cm), kakel, klinker, lättbetong, puts, bruk, sand, sten, tegel, grus, jord

7. Asfalt

Asfalt, grus

8. Metall (blandskrot)

Alla former av järn- och metallskrot, t ex kabel, reglar, stuprör, ventilationstrummor, lagerhyllor av metall, armerings järn, borrar, gjutjärnsrör, kopparrör, metall- behållare, packband, plåt, plåtreglar, plåt med PVC beläggning, stålrör, sågband, takplåt, ventilationsplåt.

9. Trädgårdsavfall

Kvistar och grenar, komposterbart

10. Asbest, hanteras efter gällande lagstiftning.

Vid frågor, kontakta vår kundtjänst.

11. Kabel

12. Miljöfarligt

Elavfall och miljöfarligt avfall skall alltid utsorterats. Särskilda regler gäller för vissa restprodukter.

13. Elektronik

14. Trä (tryckimpregnerat)

15. Wellpapp

16. Papper

17. Plast (mjuk)

18. Plast (hård)

Vid frågor, kontakta oss