Prislista

Artikel Pris
1. Blandavfall 2050 kr/ton
2. Brännbart 1150 kr/ton
3. Deponi 1550 kr/ton
4. Träavfall obehandlat 450 kr/ton
4.1. Träavfall behandlat (ej tryckimpregnerat) 700 kr/ton
4.2. Tryckimpregnerat trä 2600 kr/ton
4.3. Stubbar 400 kr/ton
5. Schaktmassor (rena) 100 kr/ton
5.1. Fyllnadsmassor (betong, tegel, sten) 150 kr/ton
5.2. Fyllnadsmassor (armerad) 400 kr/ton
6. Asfalt 200 kr/ton
7. Skrot 0 kr/ton
8. Trädgårdsavfall (ris och grenar) 350 kr/ton
8.1. Jord och löv (kompost) 150 kr/ton
9. Elavfall 1000 kr/ton
10. Asbest 2550 kr/ton
11. Miljöfarliga massor Offereras
12. Kyl/frysmöbler 1300 kr/st
20. Avfall innehållande matavfall 3500 kr/ton

Alla priser exkl. moms.