Prislista

Artikel Pris
1. Blandavfall 2050 kr/ton
2. Brännbart 1300 kr/ton
3. Deponi 1550 kr/ton
4. Träavfall obehandlat 450 kr/ton
41. Träavfall behandlat (ej tryckimpregnerat) 700 kr/ton
42. Tryckimpregnerat trä 2600 kr/ton
43. Stubb 0 kr/ton
53. Schakt m hög växtlighet 500 kr/ton
6. Asfalt 200 kr/ton
7. Skrot 0 kr/ton
8. Trädgårdsavfall (ris o grenar) 350 kr/ton
81. Jord & löv (kompost) 150 kr/ton
82. Ren rise 300 kr/ton
10. Asbest 2550kr/ton
11. Miljöfarliga massor Offereras
12. Kyl/frysmöbler 1300 kr/st
20. Avfall innehållande matavfall 3500 kr/ton
14. MKM massor 400 kr/ton
256. KM massor 150 kr/ton
61. Stenkoltjärad asfalt 1400 kr/ton

Alla priser exkl. moms.