Kontakt

Frågor gällande avfall & beställning av container

Epost: jennifer@miljoiroma.se
Telefon: 070-716 20 91

Avtalsfrågor med mera

Epost: magnus@miljoiroma.se
Telefon: 070-730 22 52

Beställning av avfallshämtning i storsäck

Webbsida: www.returbagen.nu
Telefon: 070-308 68 10